top of page
                        ATRAKCJE NASZYCH OKOLIC

        Ziemia Sianowska charakteryzuje się bogactwem przyrodniczym i pięknem krajobrazów. Spotkać tu można różne typy lasów, łąk, bagna, malownicze rzeki, strumyki, jeziora i oczka wodne. Różnorodność flory i fauny zachwyca niejednego przyrodnika i turystę wypoczywającego w tej okolicy.

rzeka unięść 2.jpg
jezioro_małe_świdno.jpg

        Występujące tu rzadkie zagrożone i wymierające rośliny oraz zwierzęta, a także unikatowe siedliska które należy chronić. Do najważniejszych form ochrony przyrody, występujących całkowicie lub częściowo na terenie gminy, można zaliczyć obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” oraz rezerwaty przyrody: „Jodły Karnieszwickie”, „Sieciemińskie Rosiczki”, „Unieskie Moczary”, „Łazy” oraz „Sieciemińskie Źródliska”. W obrębie gminy znajduje się również 66 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew, ich skupisk i alei. Najwięcej występuje dębów szypułkowych, buków zwyczajnych i pospolitych oraz jesionów wyniosłych.

Słąwomir.jpg
siecimińskie_rosiczki_6.jpg
siecimińskie_rosiczki_2.jpg

        Na terenie gminy można skorzystać ze specjalnego szlaku rowerowego pn. „Sianowska kraina w kratkę”, który prowadzi przez miejscowości z zachowanym w dobrym stanie budownictwem ryglowym. Na przepływających przez gminę Sianów rzekach Unieści i Polnicy wyznaczono szlaki kajakowe, dzięki którym można podziwiać piękno przyrody z poziomu kajaka.

rzeka uniesc kajak.jpg
Jezioro Topiele.jpg

        Bogactwo fauny i flory, czyste powietrze, rzeki i jeziora, obecność lasów i łąk sprawia, że na terenie gminy wypoczywa aktywnie coraz więcej turystów. Odwiedzający mogą skorzystać z wyznaczonych szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych lub z oferty jednego z pięciu ośrodków jeździeckich i podziwiać uroki przyrody.

rośiczka.jpg
kon.jpg
kwiatek.jpg

        W Nadleśnictwie Karnieszewice, przy drodze z Karnieszewic do Wierciszewa, znajduje się arboretum, czyli park leśny, o powierzchni 4,75 ha. Rosną tam niezwykle ciekawe i rzadkie okazy drzew oraz krzewów gatunków rodzimych i obcych.

arboretum 1.jpg
arboretum 3.jpg
arboretum 5.jpeg
arboretum 4.jpg
bottom of page